Rozwój kompetencji

Klocki Mammutico dają szansę bezpiecznego i różnorakiego wspierania rozwoju dziecka, wzbogacając jego doświadczenia zmysłowe, społeczne i intelektualne.

Oto lista najważniejszych umiejętności, które ćwiczy dziecko podczas swobodnej zabawy klockami Mammutico.

 1. KOORDYNACJA 

 Dzięki regulacji nacisku, współpracy obu rąk i zaangażowaniu wzroku dziecko stymuluje koordynację wzrokowo - ruchową oraz propriocepcję, czyli zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała.

 

 2. KREATYWNOŚĆ 

 Kształty klocków pobudzają wyobraźnię na różne sposoby, szczególnie, że z klocków nie łatwo jest zbudować to co wcześniej zostało zaplanowane :) Brak instrukcji, wskazówek i sugestii pozostawia dziecku dowolność w zabawie

 

 3. MAŁA MOTORYKA 

 Różnorodny kształt klocków, ich zróżnicowana wielkość, przyjazna faktura, a zwłaszcza sprężysta powierzchnia - to elementy które podczas zabawy świetnie wpływają na ćwiczenia sprawności dłoni i palców!

 

4. SPOSTRZEGAWCZOŚĆ 

 Kontrastowe kolory klocków lub wystające elementy tego samego koloru, uwrażliwiają system wzrokowy dziecka i ćwiczą jego spostrzegawczość

 

 5. LOGICZNE MYŚLENIE 

 Klocki Mammutico, jak każde inne puzzle, ćwiczą u dzieci logiczne myślenie pozwalające na tworzenie zaplanowanych elementów. W przypadku naszych klocków, nie ma jednak żadnych instrukcji, a budowle mogą być zarówno płaskie jak i przestrzenne 

 

 6. INTELIGENCJA KOGNITYWNA 

 Nieoczywiste kształty klocków i zaskakujące budowle wspomagają ćwiczenia zdolności do myślenia skutecznego w sytuacjach nieprzewidywalnych i niepewnych. Dzieci ćwiczą zdolność wykorzystywania własnej wiedzy, którą dotąd nabyły