Czym się różni STEM od STEAM?

Definicja STEM i STEAM i wyjaśnienie terminów.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) i STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) to dwa popularne akronimy, które odnoszą się do obszarów edukacyjnych skoncentrowanych na naukach ścisłych i technologii. Oba podejścia mają na celu promowanie interdyscyplinarnego podejścia do nauki i rozwijanie umiejętności niezbędnych w dzisiejszym świecie. Choć mają wiele wspólnego, różnią się w pewnych istotnych aspektach.

W dzisiejszych czasach rozwój umiejętności technologicznych, naukowych i matematycznych jest niezwykle istotny dla przyszłości naszych dzieci. Dlatego też coraz więcej szkół i przedszkoli kładzie nacisk na edukację STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), która skupia się na tych dziedzinach. Jednak coraz częściej mówimy o edukacji STEAM, która dodaje jeszcze jeden ważny element - sztukę (Arts) - do tego zestawu.

STEM i STEAM mają wiele wspólnego, ale także różnice, które warto poznać. STEM skupia się na naukach ścisłych i technologii, rozwijając umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i projektowania. Natomiast STEAM dodaje do tego sztukę, co umożliwia rozwijanie kreatywności, wyobraźni, zdolności artystycznych i emocjonalnych. Dlatego STEAM jest szczególnie korzystny dla edukacji dzieci, ponieważ integruje naukę i sztukę, co pozwala na rozwijanie zarówno umiejętności technicznych, jak i twórczych.

Klocki z atestem do STEAM

Aby jeszcze bardziej wzbogacić ten temat, możemy wprowadzić nowy akronim - STEAMS, gdzie ostatnie "S" oznacza kompetencje miękkie (Soft Skills). Umiejętności miękkie są niezbędne we współczesnym świecie, gdzie umiejętność komunikacji, współpracy, kreatywności i samodzielnego myślenia są równie ważne, jak umiejętności techniczne. Dlatego właśnie zabawa, gdzie stosujemy wielkie klocki Mammutico® doskonale wpisuje się w założenia STEAMS.

Na przykład wielkie klocki konstrukcyjne Mammutico® Smart nie tylko zapewniają równy dostęp dla różnych grup społecznych, ale także zabawę zgodną z zasadą myślenie-tworzenie-działanie. Dzieci mają możliwość eksperymentowania, budowania, projektowania i wdrażania swoich pomysłów. Klocki XXL sprawiają, że edukacja STEAM jest rzeczywiście interdyscyplinarna, ponieważ integruje elementy nauki, technologii, inżynierii, matematyki i sztuki. Przez to dzieci rozwijają się w wielu dziedzinach jednocześnie.

Ważnym aspektem jest również uwzględnienie potrzeb dzieci i możliwości lokalowych placówki. Konstrukcyjne klocki Mammutico® Perfect™ pozwalają na dostosowanie poziomu trudności i skomplikowania budowli do wieku i umiejętności uczestników. Dzięki temu każde dziecko może rozwijać się w swoim własnym tempie, czując się komfortowo i pewnie w procesie nauki i tworzenia. Ogromne piankowe klocki Mammutico® są stosowane zarówno w pomieszczeniach jak i na placu zabaw.

 

Kreatywność jest jednym z kluczowych elementów edukacji STEAM, a zabawa klockami Mammutico® stawia na rozwijanie wyobraźni i zdolności twórczych. Dzieci mogą tworzyć różnorodne konstrukcje, eksperymentować z formą, kolorami i wykorzystywać elastyczność pianki, co rozwija ich zdolności artystyczne i estetyczne.

Współpraca to kolejny ważny aspekt STEAM (a właściwie STEAMS), który jest podkreślany podczas zabawy klockami XXL Mammutico®. Dzieci mają okazję pracować w grupach, dzielić się pomysłami, komunikować i rozwiązywać problemy razem. To rozwija umiejętności interpersonalne, empatię, komunikację i współpracę z innymi.

Zabawa klockami Mammutico® również włącza do wspólnych działań dzieci mniej uspołecznione i dzieci niepełnosprawne, przez co wzmacnia ich samoocenę. Dzieci mają możliwość samodzielnie tworzyć i realizować swoje pomysły, co wpływa na ich poczucie własnej wartości i pewność siebie. Ponadto, możliwość prezentacji i docenienia własnych osiągnięć oraz konstruktywna krytyka ze strony innych uczestników wpływa na rozwój dzieci w obszarze samooceny.

Praktyczność nauczania, która uwzględnia zastosowanie zdobywanej wiedzy w rzeczywistości, jest kluczowym elementem STEAM. Zabawa klockami Mammutico® umożliwia dzieciom przekładanie teorii na praktykę poprzez projektowanie i budowanie rzeczywistych obiektów. To daje im poczucie, że ich nauka ma realne zastosowanie i wpływ na otaczający świat.

Monster Truck z klocków - zastosowana została edukacja STEAM      Piankowe klocki STEAM w praktyce

Ostatnim kryterium edukacji STEAM jest zdobywanie realnych kompetencji i możliwość ewaluacji całego procesu. Zabawa wielkimi klockami Mammutico® rozwija wiele umiejętności, takich jak zdolności manualne, logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów, planowanie, współpraca i komunikacja. Dzieci mogą śledzić swój postęp, analizować swoje osiągnięcia i uczyć się na błędach, co jest istotnym elementem rozwoju i doskonalenia się. Dzięki temu uczą się procesu ewaluacji, który mogą później zastosować w pracy zawodowej.

Podsumowując, wielkie piankowe klocki Mammutico® doskonale realizują założenia edukacji STEAM i STEAMS w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poprzez integrowanie nauki, technologii, inżynierii, sztuki i umiejętności miękkich, klocki XXL Mammutico® rozwijają dzieci w wielu dziedzinach jednocześnie. Zapewniają integrację, rozwijają kreatywność, współpracę i samodzielność, a także umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy. Zabawa klockami Mammutico® nie tylko rozwija kompetencje, ale również umożliwia dzieciom ocenę swojego postępu i zdobywanych umiejętności. Dlatego warto wprowadzić tę innowacyjną formę edukacji do programów nauczania, aby zapewnić dzieciom kompleksowy rozwój i przygotować je na wyzwania przyszłości.