Certyfikaty

Klocki Mammutico to produkt w 100% polski. Pianka Mammutico Foam, z której są wykonane klocki, została przebadana przez polskie i międzynarodowe laboratoria takie jak:

TUV Rheinland (pobierz)

Intertek (pobierz)

Komag (pobierz)

 

Do każdego zakupionego produktu dołączamy deklarację zgodności, która potwierdza, że zestawy Mammutico spełniają wszystkie niezbędne wymagania norm bezpieczeństwa dla zabawek.

Nasze produkty są zgodne z następującymi dokumentami:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek wraz z późniejszymi zmianami
  • Rozporządzenie (WE) Parlamentu europejskiego i Rady nr 1907/2006 REACH – Aneks XVII, Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 1-794 wraz z późniejszymi zmianami
  • PN-EN 71-1:2015-01 - Bezpieczeństwo zabawek - Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne.
  • PN-EN 71-2+A1:2014-06 - Bezpieczeństwo zabawek - Część 2: Palność.
  • PN-EN 71-3+A1:2014-12 - Bezpieczeństwo zabawek - Część 3: Migracja określonych pierwiastków.
  • PN-EN 71-9+A1:2008 - Bezpieczeństwo zabawek - Część 9: Organiczne związki chemiczne - wymagania.

 

 

Bezpieczeństwo produktu gwarantuje również ścisła współpraca z Centrum Kontroli Placów Zabaw.