Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z zapisami §7 naszego Regulaminu:

  1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
  3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”.
  4. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
  6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient powinien zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.
  7. W wypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są otrzymane od niego płatności za Towary (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), z wyłączeniem kosztów dostawy, które ponosi Klient.
  8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Pobierz wzór odstąpienia od umowy: Odstapienie_od_umowy_20161018