NIE MA REWALIDACJI BEZ INTEGRACJI

09-08-2023

W dzisiejszym społeczeństwie coraz bardziej doceniamy różnorodność i unikalność każdego dziecka. Dlatego też, kiedy mówimy o rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością, nie możemy zapominać o integracji.

Pierwszym krokiem jest zrozumienie samego pojęcia rewalidacji. Jest to wszechstronny proces, który dąży do przywrócenia pełnej sprawności osobie niepełnosprawnej. Obejmuje on aspekty edukacyjne, terapeutyczne i wychowawcze, skoncentrowane na osiągnięciu zaplanowanych celów. Kluczowym elementem tego procesu jest uwzględnienie całościowej wiedzy teoretycznej oraz działań skierowanych bezpośrednio na osobę niepełnosprawną.

Nie można jednak pomijać aspektów społecznych rewalidacji. Umiejętności społeczne odgrywają niezwykle ważną rolę w kształtowaniu przyszłego życia osoby niepełnosprawnej. Obejmują one szerokie spektrum kompetencji, takich jak sprawność fizyczna, intelektualna, umiejętność komunikacji werbalnej oraz zdolność do pracy w grupie i rozwiązywania problemów.

 

 

 

 

Wprowadzenie integracji do procesu rewalidacji jest kluczowe dla pełnego rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Integracja nie oznacza tylko fizycznej obecności różnych dzieci w jednym miejscu, ale również tworzenia warunków do wspólnej nauki i zabawy. Dlatego tak ważne jest, aby dzieci z różnymi zdolnościami miały okazję do interakcji i współpracy, a tym samym do wzajemnego wsparcia i zrozumienia.

Jednym z innowacyjnych rozwiązań, które wspierają proces integracji, są specjalne place zabaw. Te przestrzenie są projektowane tak, aby umożliwić dzieciom o różnych zdolnościach wspólną zabawę i naukę. Wiele z tych placów zabaw jest tworzonych przy szkołach i przedszkolach, co dodatkowo ułatwia integrację w środowisku edukacyjnym.

 

 

 

 

Podczas planowania i tworzenia integracyjnych placów zabaw, istotne jest kierowanie się kryterium skuteczności w rzeczywistym integrowaniu dziecięcych społeczności. Miejsca te powinny być dostosowane do potrzeb i umiejętności różnych dzieci, zachęcając do wspólnej aktywności i twórczej zabawy.

W praktyce, interakcje społeczne między dziećmi często zachodzą podczas zabawy. Dlatego właśnie miejsca zabaw odgrywają tak ważną rolę w procesie integracji. Tradycyjne place zabaw zwykle stawiają dzieci w sytuacji zabawy indywidualnej, jednak integracyjne place zabaw umożliwiają wspólną aktywność, co sprzyja nawiązywaniu relacji i zdobywaniu umiejętności społecznych.

W Mammutico® jesteśmy świadomi tego jak wielką rolę stanowią doskonale dobrane narzędzia do wspierania integracji zarówno na placach zabaw, przedszkolach czy też szkołach. Nasze klocki oferują wiele zalet, takich jak niska waga, duża wytrzymałość, bezpieczeństwo higieniczne i różnorodność zastosowań. Tworzenie integracyjnych przestrzeni zabaw oraz wykorzystywanie narzędzi, takich jak piankowe klocki, stanowi istotny krok w kierunku zapewnienia wszystkim dzieciom równej szansy na rozwój i szczęśliwe dzieciństwo.